Studentski ParlamentStudentski Parlament je organ visokoškolske ustanove Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, čiji je cilj ostvarenje prava i zaštita interesa studenata.
 

Uspostavljanje Studentskog Parlamenta je jedna od osnovnih pretpostavki za aktivno učešće studenata u radu visokoškolskih ustanova i jedna od polaznih osnova Bolonjskog procesa i uspešnog reformisanja sistema visokog obrazovanja.
 

Danas, Studentski Parlament Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, broji 20-tak studenata u nastavnom centru u Novom Sadu i 20-tak studenata u nastavnom centru u Nišu.
 

Studentski Parlament okuplja studente dobre volje i želje da svojim kolegama bar u maloj meri pomognu da im studiranje bude bolje, zanimljivije i pristupačnije.