Studentski GlasIzuzetno značajna akcija parlamenta jeste pokretanje časopisa pod nazivom "Studentski glas", prvi broj je izdat 3. decembra 2012. godine.

Nakon veoma uspešnog prvog broja časopisa Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, časopis nastavlja da se izdaje jednom u semestru. U Studentskom glasu objavljuju se tekstovi studenata iz Novog Sada i Niša koji su zabavnog ali i edukativnog karaktera. Svaki broj časopisa Studentski glas je besplatan za studente Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

"Studentski Glas" - redakcija 2013/14...Preuzmite ili pregledajte izdanja on-line:
●  No 1
 No 2
●  No 3  
●  No 4   

 Redakcija:
Glavni i odgovorni urednik: Nataša Niškanović

e-mail: studentskiglas@fpps.edu.rs


Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000
tel: +381 (21) 472 7884
tel: +381 (21) 472 7885

www.studentskiglas.rs